O mnie

Anna Jeziorska - jestem pedagogiem i pedagogiem specjalnym, fascynują mnie alternatywne, skuteczne metody pracy z dziećmi. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i warsztatach pedagogicznych z najlepszymi specjalistami. Obecnie na co dzień pracuje z najmniejszymi dziećmi od 1-3 lat oraz z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju. Ponadto jestem prezesem Fundacji Wiosna w Sercu pod szyldem której prowadzone są Żłobek Niepubliczny „Tygrysek” i Klub Dziecięcy „Pszczółka”.

Ważniejsze szkolenia i kursy:
• Ruch i zabawa w pracy z dziećmi oparte na metodzie Paula Dennisona
• Szkolenie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison
• Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż
• Stymulacja rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju w oparciu o Metodę Krakowską
• Logorytmika
• Wykorzystanie inteligencji wielorakiej w zabawach fundamentalnych
• Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
• AAC - wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się
• Nauka czytania metodą sylabową
• Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej część I i II
• Pedagogika M. Montessori
• Metoda KNILL
• Podstawy Pedagogiki M. Montessori
• Oswoić nadpobudliwość - praca z dzieckiem nadpobudliwym
• Pedagogika M. Montessori w praktyce
• Komunikacja bez przemocy - NVC
• Kurs Dramy
• Kurs Biblioterapia
• Stymulacja rozwoju dziecka od urodzenia do 3 roku życia
• Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi
• Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
• Edukacja kulturowa i artystyczna jako warunek wszechstronnego rozwoju ucznia
• Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym nadpobudliwym psychoruchowo, zagrożonym wykluczeniem społecznym i dysfunkcjami rozwojowymi.
• Problemy wychowawcze z dzieckiem w wieku przedszkolnym, zasady współpracy z rodzicami w zakresie łagodzenia problemów.
• Kiedy Maluchy zmieniają się w zuchy...
• Idzie wiosna idzie lato - czekaliśmy na to!...
• Kurs I pomocy Niemowlęcia/Dziecka
• Kurs Doskonalący Bezpieczeństwo i higiena w opiece nad dziećmi do lat 6
• Tupie, krzyczy, marudzi... czyli co z tą złością?
• Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
• Maluchy rosną... nie tylko wiosną - wspieranie rozwoju małych dzieci