Metody pracy

Pracę z dziećmi opieram na indywidualnym doborze metod pracy, dobrane według potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia są prowadzone w przyjaznej i kreatywnej atmosferze, w pełnym poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji… bo tylko wtedy dziecko ma szansę na rozwój.

Metody stosowane przeze mnie to m.in.:
- Gimnastyka mózgu Paula Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna)
- Elementy Metody Krakowskiej
- Wykorzystanie inteligencji wielorakiej w zabawach fundamentalnych
- Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
- AAC - wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się
- Nauka czytania metodą sylabową
- Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej
- Pedagogika M. Montessori
- Metoda KNILL
- Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
- Metoda 18 struktur wyrazowych

Zajęcia w zależności od potrzeb dziecka przeplatane są materiałami edukacyjnymi lub zabawami logicznymi.

W szczególności polecam metodę Kinezjologii Edukacyjnej, która wpływa na:
• uczenie się dzieci, które mają trudności w nauce,
• usunięcie blokad w mózgu i ciele, które są przyczyną trudności w nauce czytania i pisania dysleksji rozwojowej,
• ożywienie i aktywizacja naturalnych mechanizmów pracy mózgu poprzez naturalny, fizyczny ruch ciała,
• wykształcenie motywacji osiągania celów i pozytywnego przyjmowania siebie,
• wzmacnianie uczniów w dążeniu do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności,
• usprawnianie zdolności widzenia, słyszenia, zapamiętywania, czytania i pisania,
• usprawnianie zdolności koncentracji