Oferta

- nauka czytania i pisania,
- wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami w uczeniu się (POCZYTAJ)
- wsparcie w procesach nauki w klasach I - III,
- wspieranie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością,
- indywidualne zajęcia dla dzieci w normie rozwojowej, które chcą się rozwijać poznawać nowe techniki i metody pracy (każdy etap edukacji),
- indywidualne wsparcie rodzica.

Zajęcia indywidualne:
PIERWSZE SPOTKANIE/KONSULTACJA BEZPŁATNIE
1 zajęcia – 40 min – 40 zł

Zajęcia grupowe:
Od 2-4 osób 1h – 30 zł

Warsztaty i szkolenia w zależności od tematyki ustalany indywidualnie.