Zaburzenia w uczeniu się

Czy Twoje dziecko ma kłopoty z czytaniem lub liczeniem? Twoje dziecko nie robi takich postępów jak jego koledzy ze szkoły i Ty nie wiesz dlaczego? Wraz z rozpoczęciem szkoły przyszło pierwsze rozczarowanie, stres i panika?
Być może spowodowane to jest zaburzeniami uczenia się. Należy pamiętać, że zaburzenia w uczeniu się wcale nie zależą od inteligencji danej osoby. Jak najszybsza diagnoza i pomoc wpłynie pozytywnie na rozwój dziecka, zbyt długie odwlekanie będzie rodziło zaległości, frustrację i inne negatywne skutki. Rodzic powinien skupić się na kompleksowej pomocy.

Rodzaje zaburzeń:
- dysleksja - przejawia się najczęściej wraz z rozpoczęciem nauki szkolnej odnosi się do specyficznych trudności w czytanium.in.: zamienianie podobnych liter, przerzucanie sylab czy dodawanie ich na koniec słowa. Dziecko nie potrafi zrozumieć czytanego tekstu i następnie go odtworzyć.
Najsłynniejsi dyslektycy: Orlando Bloom, Einstein, Steven Spielberg, Walt Disney i wielu wielu innych…
Polecam świetny film dla rodziców i nie tylko … „Gwiazdy na ziemi”
- dysortografia - specyficzne trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych, mimo znajomości zasad poprawnej pisowni;
- dysgrafia - zniekształcenia strony graficznej pisma – brzydkie, niekaligraficzne pismo;
- dyskalkulia - specyficzne trudności w rozwiązywaniu najprostszych nawet zadań matematycznych, np. trudności w dodawaniu czy mnożeniu;
Słynne osoby z dyskalkulią: Hans Christian Andersen, Cher i nawet Bill Gates
Do mniej częstych występujących zaburzeń, należą:
- dysmuzja - zaburzenie zdolności muzycznych,
- dyspinksja - zaburzenie zdolności rysowania
- dyspraksja, przy której dziecko uważane jest za niezdarne i cierpi na obniżoną zdolność do wykonywania zwykłych czynności fizycznych,
- dysfonia - objawia się niewyraźnym i cichym mówieniem – wada bardzo rzadko stwierdzana. 

Dzieci cierpiące na zaburzenia uczenia się odczuwają ogromy stres wywołany tym, że nie nadążają za swoimi kolegami ze szkoły i nie potrafią sprostać oczekiwaniom nauczycieli i rodziców.