Umiejętność czytania… czy to łatwa sprawa?

Umiejętność czytania jest najważniejszą umiejętnością którą powinni opanować uczniowie w młodszych klasach szkoły podstawowej.

W praktyce bywa różnie, niektórzy nauczyciele wymagają aby dzieci już potrafiły czytać na początku roku szkolnego w pierwszej klasie (choć wiadomo, że dziecko dopiero się uczy) inni ze spokojem realizują kolejne etapy czytania…

Umiejętności i możliwości dzieci w zakresie czytania są różne… Jedne opanowują ten proces z prędkością światła 😉 i bez większego zaangażowania dorosłych a innym dzieciom sprawia to mniejsze lub większe trudności.

Osobiście uważam, że opanowanie umiejętności czytania przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego daje dziecku niezwykły komfort w szkole. Pozwala dziecku mieć poczucie sprawczości i niezależności od osób trzecich (nauczyciela, rodzica).

Jest to trudna sztuka i wymagająca od dziecka szczerego i świadomego zaangażowania. W dobie gdy komputery zdominowały świat tym trudniej uświadomić dzieciom jaka radość płynie z czytania książek, ale aby tego doświadczyły rolą nauczyciela jest prawidłowe kształtowanie tej umiejętności.

Wczesne i sprawne opanowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem ułatwia pokonywanie trudności w procesie przyswajania, pogłębiania i utrwalania wiedzy. Podstawowe wiadomości i umiejętności zdobyte w pierwszych latach nauki szkolnej mają decydujący wpływ na powodzenie szkolne dziecka, decydują o stopniu jego przygotowania do dalszej nauki a przede wszystkim kształtują nastawienie do nauki i szkoły.

Dzieci, które mają trudności w czytaniu odczuwają stres wywołany tym, że nie nadążają za swoimi kolegami ze szkoły i nie potrafią sprostać oczekiwaniom nauczycieli i rodziców.